نظرسنجی رضایت از سرویس دهی

مشتری گرامی، میزان رضایت مندی خود را از سرویس دهی ما در فرم زیر اعلام فرمائید

نام کارشناس
لطفا نام کارشناس را وارد کنید
لطفا نام کارشناس را وارد کنید
میزان رضایت خود را از سرویس دهی با انتخاب گزینه اعلام کنید (۱ کمترین و ۵ بیشترین)
لطفا یک گزینه را انتخاب کنید
لطفا یک گزینه را انتخاب کنید
Rate this page