خطا یا ارور

توضیحات

E1

زمان ورود آب به ظرفشویی طولانی است

E2

خرابی پمپ تخلیه ( گرفتگی فاضلاب)

E3

گرم نشدن آب ظرفشویی

E4

سرریزشدن بیش از حد آب

E5

مدل های ۹۲۱۳ خرابی سوییچ پاور- خرابی برد

E5

مدل های ۲۲۰۵- خرابی مقاومت NTC-خرابی سیستم برق

E6

خرابی مقاومت NTC-خرابی سیستم برق-خرابی برد

E7

خرابی مقاومت NTC-بالابودن درجه حرارت محیط- خرابی برد

E9

شیر توزیع آب-ظرفشویی خراب است