خطا یا ارور

توضیحات

ارور۱

جریان سنج

ارور۲

خرابی و نشتی شیر آب

ارور۳

ورودی آب- خرابی هیدرواستارت

ارور۴

دمای آب ورودی بالای ۸۵ است

ارور۵

هیتر و ترمستور خشکن

ارور۶

موتور تقسیم کننده آب

ارور۷

سنسور کثیفی

ارور۸

قطع ارتباط بین برد فرمان ونمایشگر

ارور۹

آبگیری بیش از حد

ارور۱۰

هیدرواستارت یا میکروسوئیچ جریان اضافه-تخلیه

ارور۱۱

مسدود بودن فیلتر صافی