خطا یا ارور توضیحات
E1 ورودی آب-هیدروستارت- خرابی آبشمار
E3 هیتروترمیستور
E4 هیدروستات یا میکروسوئیچ آبگیری و تخلیه مداوم
E6 سنسور فشار-دمای بالای ۸۵ درجه آب
E7 هیتروترمیستور-سوئیچ ایمنی هیتر-هیتر خشک کن